Geboren te Anderlecht op 30 maart 1953 ben ik nu woonachtig in Tervuren.
Gehuwd en vader van 2 volwassen dochters. En de fiere grootvader van onze kleinzoon Bennet en sinds kort onze kleindochter Helena.

In 1975 ging ik voor mijn legerdienst als KRO voor een officiersopleiding naar de Infanterieschool in Aarlen. Na de opleiding vertrok ik naar het 1e Regiment Grenadiers te Soest als commandant van het peloton mortier 4"2. Later in de reserve ging ik bij het 2e Regiment Grenadiers, wachtbataljon van de Koninklijke Paleizen, waar ik het, als veiligheidsofficier (S2), tot de graad van Kapitein-Commandant bracht.

Beroepsmatig was ik achtereenvolgens tewerkgesteld bij Ziegler NV, SWIFT s.c. en tenslotte bij D'Ieteren NV in verschillende administratieve- en managementfuncties.

Sinds 2018 ben ik officiëel op pensioen.

Fotografie beoefen ik puur als hobby, maar voor kleine of middelgrote projecten en evenementen mag men mij altijd wel vragen.